Spilbeskrivelse

Virksomhedsspillet er et virtuelt spil, der afvikles over Internettet. Spillet simulerer de markedsmæssige og økonomiske muligheder og krav, som både ledere og medarbejdere står overfor, når der skal tages beslutninger i den virkelige verden.
 
Som deltager i spillet kommer man på en spændende og virkelighedsnær måde til at arbejde med de ledelses- og beslutningsmæssige problematikker, der karakteriserer moderne virksomhedsdrift i et konkurrencepræget marked.
 
Spilbeskrivelsen fortæller alt, hvad deltagerne bør vide om virksomhedsspillet og konkurrencen inden man går i gang med at spille.

Dygtighed, sund fornuft og købmandskab er gode forudsætninger for at få et godt resultat i virksomhedsspillet - Træf altid beslutninger i spillet, som du ville gøre det i den virkelige verden. Tænk aldrig i spil eller programmer.

Et godt råd er, at læse spilbeskrivelsen grundigt igennem, ikke blot før, men også under spillet. Kun på den måde undgås ærgerlige misforståelser.

Sådan spilles Virksomhedsspillet

Hver uge er en beslutningsperiode, der svarer til ¼ år. 
 
Efter opstart skal deltagerne vise, at de kan drive virksomheden i 2 år. De 2 vinterferieuger slås sammen til en beslutnings uge, således at konkurrencen varer 9 kalenderuger ekskl. prøverunde.
 
For hver beslutningsperiode skal alle de deltagende virksomheder træffe beslutninger om, hvilke produkter, leverandører, priser, reklameindsats, distributionsvilkår m.v., der skal gælde for perioden.
 
Herefter foretages en samlet beregning af de markedsmæssige og økonomiske konsekvenser af de trufne beslutninger, som virksomhederne modtager i form af en elektronisk perioderapport.
 
Alle holdenes beslutninger skal være indtastet hver fredag inden kl. 17.00!
 
Spillet foregår via Internettet og løber over 9 uger. Herudover afvikles en prøverunde i ugen op til spilstart med efterfølgende vejledende kommentarer til beslutninger og resultater.
 
Alle beslutninger og resultater kommunikeres via Internettet ved anvendelse af det hold-ID og password, som tildeles ved tilmelding.
 
Det anbefales, at man deltager som hold med 1 til 5 personer pr. hold. Alle tilmeldte hold inddeles i puljer à 8 virksomheder. De 8 virksomheder konkurrerer med hinanden i hele spilperioden.

 

 

 

Copyright © 2017 Welcome Management