Tanker bag spillet

Formålet med Virksomhedsspillet er, at give unge under uddannelse mod på at prøve kræfter med tilværelsen som iværksætter.

Som deltager kommer man på en virkelighedsnær og praktisk måde til at arbejde med de problematikker der opstår som følge af den valgte strategi, markedet og det omgivende samfund i øvrigt. Spillet fokuserer på to slags virksomheder: Netbutikker, der handler over internettet, og som på en række områder er meget forskellige fra traditionelle virksomheder og fysiske outlets der sælger produkter til forbrugere side om side med andre outlet butikker.

Der lægges derfor naturligt op til en debat om beslutningsprocesser og de problemstillinger, der opstår ved driften af de to forskellige typer virksomhed. Heri ligger en stor del af spillets pædagogiske mål.

Erfaringerne viser, at iværksætterlysten intet fejler blandt eleverne på landets almene gymnasier, tekniske gymnasier, handelsgymnasier og folkeskolens ældste elever. De senere år er deltagerantallet vokset eksplosivt – et godt tegn for den danske iværksætterkultur.

 

Sagt om Virksomhedsspillet  "Elevernes evner udfordres"

Spil som Virksomhedsspillet gør de erhvervsøkonomiske problemstillinger mere vedkommende for eleverne.
 
Virksomhedsspillet virkelighedsnære set-up giver mening for eleverne, styrker deres motivation for de økonomiske fag og gør, at spillet kan indgå aktivt som en del af læringen i faget.
 
Virksomhedsspillet åbner også op for, at elever og lærer kan få en dialog omkring det faglige stof på tværs af den ellers meget emneopdelte undervisning og på tværs af de økonomiske fag. Elevernes evne til både at arbejde i og med økonomi, bliver udfordret i Virksomhedsspillet. Specielt udfordres elevernes evner til økonomisk tænkning og deres evne til at behandle de økonomiske problemer i en helhed og i en virkelighedsnær kontekst.
 
Virksomhedsspillet kan indgå som supplerende stof i økonomifag på alle ungdomsuddannelser, og spillet samt elevernes arbejde med og refleksioner omkring det, kan indgå som en del af grundlaget ved de mundtlige prøver i fagene.
 
Mads Achilles, Fagkonsulent, Undervisningsministeriet
 
 

 

Copyright © 2017 Welcome Management